Winners 2019

Piano

Piano I

1. Victoria Sun

2. Amelia Chang

3. Kaitlyn Zheng

HM. Jessie Long, Yunjia Cao 

Piano II

1. Julia Gentry 

2. Noella Lee

3. Run Kun Sun

HM. Jeremy Chen, Travis Trinh, Alexander Vu

Piano IIIA

1. Ann Takagi 

2. Elizabeth Lee

3. Yiqiao Mu

HM. Carlen Le, Jing Kuan Chen, Derek Chen

Piano IIIB

1. Allison Leung

2. Alexis Kim

3. Ida Cohl

HM. Autumn Dym, Chloesse Chang,

       Braden Cher

Piano IVA

1. Bethany Cheung

2. Allison Oh

3. Henry Zeng

HM. Alice Baik, William Yuan, Seohyung Jeun

Piano IVB

1. Audrey Park

2. Claire Yu

3. Jayden Park

HM. Emily Go-eun Moon, Karen Cho

Piano VA

1. Aaryan Patil 

2. Grace Li

3. Nathan Lee

HM. Nicholas Tran, Senna Oh

Piano VB

1. Ji Min Park

2. Hayden Park

3. Rei Takagi

HM. Angelina Zheng

Piano VIA

1. Helen Yeong

2. Calene Lee

3. Marissa Wang

HM. Kiera Wong

Piano VIB

1. Jason Zeng

2. Claire Chan

3. Ashley Gee

HM. Lauren Cho

Piano VII

1. Matthew Lee

2. Amber Yeung

3. Tina Nguyen

HM. Timothy Tan

Piano VIII

1. Rachel Lee

2. Emillia Djordjevic

3. Amanda Nguyen

HM. Sharon Chang, Vera Allen

     

Piano IX

1. Michael McPhie

2. Audrey Nguyen

HM. Jarron Deng, Zechariah Cheng

Piano X

1. Ashley Dixon 

2. Carrie Shim

3. Clara Nguyen

HM. Alek Corpus

Piano XI

1. John Dick

HM. Hannah Noh

Voice

Classical Voice I

1. Princetion Lee

2. Ciah Lee

3. Ashton Jo

Classical Voice II

1. Kate Um

2. Fiore Chung

3. Jiah Uhm

Classical Voice III

1. Andy Jeong

2. Ryan Uhm

Classical Voice V

1. Weena Park

Musical Theater I

1. Chloe Chung

2. Ailie Jang

3. Jeanna Kim

HM Princeton Lee

Musical Theater II 

1. Sophia Kang

2. Aryan Simhadri

3. Ashlee Frost

Musical Theater III

1. Bryson Ripley

2. Andy Jeong

3. Ryan Uhm

HM. Alia Kalfin

Musical Theater IV

1. Anabel Aghnatios

2. Chloe Robbins

HM. Adam Cox

Strings

Violin I 

1. Audrey Lee

2. Magnolia Liu

3. Ryan Lu

Violin II

1. Kailey Yun

2. Jacob Liu

3. Ryan Lin

Violin III

1. Kaylee Maeng

2. Angela Tang

3. Yuto Takahashi

Violin IV

1. Eunhea Grace Choi

Viola II

1. Jarrett Huang

2. Ryan Men

3. Diya Sreedhar

Viola III

1. Yuchen Wang

2. Chrisine Kwon

Cello I 

1. Sabrina Chang

2. Ailie Jong

Cello II 

1. Kayleen Kim

2. Emerson Yul Yang

3. Kai Patagnoni

Cello III

1. Rachel Minji Shim

2. Joseph Choi

3. Sarah Son

Cello IV

1. Henry T. Guan

Chamber I 

1. Karlie Ngyuen, Katelyn Ngo, Kiera Wong

Chamber II 

1. Shawn Xie, Kotaro Araki, Cameron Oates, 

    Samantha Low, Soufei Wang

2. Krystal Tran, Taylor Nguyen, Irene Lee

Winds

Clarinet I

3. Yumeng Zou

Clarinet III

3. Issac Yoon

HM. Ming Qi

Clarinet IV

2. Hina Tamaki

Flute I 

1. Kanade Noda 

Flute II 

1. Alice Ouyue Yu

2. Christine Chung

3. Junhee Lee

HM. Alysa Feng, Joelle Kim

Flute III

1. Ji Zhou

3. Jessica Tiantian Yu

HM. Amanda Lee, Annie Lee

Flute IV

1. Jolie Fitch 

2. Miriam Tung

3. Gwenna Pirozzi

HM. Lena Yi

Oboe I

1. Connor Shim

Oboe II

2. Hannah Cho

Guitar 

Guitar Chamber III

1. Grace Gillen & Grady Gillen Duo 

Guitar Chamber IV

1. Gabrielle Gillen & Grant Gillen Duo

Guitar I

1. Matin Shakernia

Guitar II 

1. Jason Yu

2. Albert Mai

3. Grady Gillen

Guitar III 

1. Liv Hirabayashi

2. Ryan Pham

3. Grant Gillen

HM. Grace Gillen

Guitar IV

1. Natalie Leminh

2. Ethan Borsari

3. Gabrielle Gillen 

HM. Vincent Tran

© 2021 Musical Arts Competition of Orange County